Explainer video pre KodysKodys Slovakia - animované video

Pre spoločnosť Kodys Slovakia sme vytvorili explainer video animovanou formou, ktorá nám otvorila možnosti prezentovať ich WMS automatický sklad vtipnou a originálnou formou. Animácia totiť naproti živému natáčaniu otvára viacero možností, hlavne čo sa týka vtipných scén.


Samozrejme postup bol rovnaký ako pri živom natáčaní, všetko začolo prípravou scenára, storyboardu, natočením audio komentára a potom až nasledovala animácia a strih na hudobný doprovod.

Warehouse Management System je softvérové riešenie, ktoré optimalizuje prevádzkové procesy všetkých funkcií skladu. Začínajúc príjmom tovaru od dodávateľa a končiac expedíciou dodávky zákazníkovi.