PREZENTAČNÍ VIDEO PRO NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

Toto video vzniklo na podporu vzdělávacího programu Národního technického muzea v Praze nazvané "Budoucnost je v oblasti technologií". Studenti, jednotlivci i celé skupiny vstupovali do virtuálního prostředí pomocí tabletu a speciálně navržené aplikace. V interaktivním prostředí pak uživatelé sbírali a využívali rozličné předměty a nástroje, pomocí kterých řešili zadané úkoly systémem “škola hrou”. Po úspěšném dokončení všech úkolů získali uživatelé certifikát o absolvování vzdělávacího programu.

Preprodukce

Celý den jsme prohlíželi prostory muzea a hledali vhodná místa pro natáčení. Vše se nakonec podařilo i díky radám zaměstanců. S těmito znalostmi jsme načrtli pár nápadů na papír papír a vytvořili seznam obrazů.

Natáčení

Samotné natáčení trvalo dva dny a užili jsme si spoustu zábavy. Při natáčení jsme spolupracovali se školáky, kteří si natáčení opravdu užívali. Jejich čiré nadšení je ostatně ze spotu patrné na první pohled!

Postprodukce

Postprodukce tentokrát nebyla tak náročná, video jsme dokončili během dvou týdnů. Publikováno bylo na obrazovkách přímo v Národním technickém muzeu v Praze, tabletech a v rámci prezentací.